Historik

Den första spelmansstämman var 1975 med en förstämma i Hembygdsgården. ”Spelkväll med Eric” blev en succé med mycket spelmän och åhörare. Traditionsenligt banade sig många av spelmännen fram genom den mörka skogen från bygdegården till gammeldansen i Ottarsborg. Snart var allspelet igång, en försmak av söndagens spelmansstämma.

Historik

Under 70-tal och 80-tal drog folkmusikvågen fram. Stämman i Vendel drog publik i tusental och de kom långväga ifrån. Även spelmansgudstjänsten i Vendels kyrka var en stor attraktion och kyrkan var fullsatt. I gudstjänsten var ”Spelmansglädje” och ”Andakten” självklara inslag vid spelmännens intåg.

Eric Sahlströms spelmansstämma har under årens lopp följt i stort sett samma program. Stämman inleds med invigning och allspel följt av framträdande på scenen. Nu är det Sonja Sahlström som tillsammans med ett 300-tal spelmän öppnar stämman. 

Många är de frivilliga krafter som ställt upp och gjort stämman möjlig. Mycket ska utföras både före under och efter stämman. Festplatsen ska städas tält ska resas och bord och bänkar ska ställas fram. Efter stämman är det omvänt som gäller. Funktionärer ska finnas vid entrén och på parkeringen.

2012 hyllades Eric Sahlström 100 år och bygdens spelman och kyrkomusiker Marit Lundkvist Reyes arrangerade ”Spelmansglädje” – en folkmusikgudstjänst där spelmän och körer från bygden hyllade Eric Sahlström.

Vendels Hembygdsförening arrangerar spelmansstämman i samarbete med I.K. Rex och Eric Sahlström Institutet. Tack vare alla frivilligas insatser, spelmän och publik har vi kunnat glädjas åt Eric Sahlström spelmansstämma på Ottarsborg sedan 1975 och vi hoppas på en flerårig fortsättning.